Monthly Archives: Mei 2023

Undangan Pengukuhan

Dalam Rangka Sidang Senat Terbuka Luar Biasa Pada Pengukuhan Guru Besar UIN Alauddin Makassar An: Prof. Dra. Siti Azisah, M.Ed.St., Ph.D. dalam Bidang Ilmu Pengembangan Kurikulum Prof. Dr. Mashuri Masri, S.Si., M.Kes.…

Read more...

Log In

Create an account